Chính sách hoàn lại tiền

1. Nếu bạn thanh toán bằng phương thức trả tiền mặt khi giao hàng: Bạn sẽ nhận lại tiền bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt. Sau khi bạn cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin người nhận tiền và đáp ứng đầy đủ điều kiện về chính sách đổi trả hàng.

– chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền. Thời gian hoàn tiền như sau: Hoàn tiền qua tài khoản ngân hàng: 7-10 ngày làm việc.

– Hoàn tiền trực tiếp đến người mua: Sau khi chúng tôi xác nhận thông tin người mua đã cung cấp là chính xác người mua vui lòng đến tại địa chỉ chúng tôi cung cấp trên website để nhận hoàn tiền hoặc nhân viên của chúng tôi sẽ đem tiền mặt đến địa chỉ do người mua cung cấp để hoàn trả.

2. Nếu bạn thanh toán bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng: Sau khi bạn cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền trong vòng từ 07 – 10 ngày làm việc.